Jägarexamen helgkurs 6-8 april samt 5-6 maj

Jägarexamen helgkurs 6-8 april samt 5-6 maj

Djur, natur & jakt

Kursen leder till komplett jägarexamen. Om bl a jaktetik, säkerhet, jakthund, viltet, viltvård mm. Praktiska övningar och prov genomförs på skjutbana. Efter introduktionsdag på skjutbanan bokar respektive kursdeltagare träningstid och uppskjutningstid med instruktör på skjutbanan. Teoretiskt prov genomförs sista kursdagen. Praktiska prov kan avläggas efter godkänt teoriprov.
Efter anmälan kommer kallelse / faktura samt information per post, ca tre veckor innan kursstart.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSTID: 6 - 8 april samt 5 -6 maj 2018. fre 18.00-21.00 lör/sön 09.00-17.00
50 studietim, Avgift 2980:-

KURSMATERIAL: Kostnad för litteratur tillkommer 745:- Jägarskoleboxen , Svenska Jägareförbundet. Kostnad för teoriprov samt praktiska prov ca 1200:- betalas på plats vid prov respektive skjutövning (tillkommer alltså).
Övningsdag på skjutbana ca 1500:- ( tillkommer alltså)


LEDARE: Björn Wertsén, erfaren jägare och kursledare.
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6, entré A.