Jägarexamen helgkurs 7-9 sept samt 29-30 sept

Jägarexamen helgkurs 7-9 sept samt 29-30 sept

Djur, natur & miljö

Jägarexamen helgkurs 7-9 sept samt 29-30 sept

Kursen leder till komplett jägarexamen. Om b l a jaktetik, säkerhet, jakthund, viltet, viltvård m m. Praktiska övningar och prov genomförs på skjutbana. Efter introduktionsdag på skjutbanan bokar respektive kursdeltagare träningstid och uppskjutningstid med instruktör på skjutbanan. Teoretiskt prov genomförs sista kursdagen. Praktiskt prov kan avläggas
efter teoriprov.
Efter anmälan kommer kallelse/faktura samt information per post, ca tre veckor innan kursstart.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSTID: 7-9 sept samt 29_30 sept fre 18:00-21:00 , lör/sön 09:00-17:00

KURSMATERIAL: Kostnad för litteratur tillkommer 745:- Jägarskoleboxen, Svenska Jägareförbundet. Kostnad för teoriprov samt praktiska prov ca 1200:- betalas på plats vid provtillfället resp skjutövning /tillkommer alltså. Övningsdag på skjutbana ca 1500:-/tillkommer alltså.

LEDARE: Björn Wertsén- erfaren jägare och kursledare

LOKAL: Redbergsskolan , Örngatan 6, entré A