Språk

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

För dig som vill lära dig jiddisch från grunden. I kursen får du öva på jiddisch inför olika vardagssituationer, presentera dig själv, prata om dina intressen, bestämma ett möte med någon, mm. Vi kommer jobba med konversation, grammatik och ordförråd. Fokus ligger på praktiska övningar men grammatik behövs för att du ska kunna utveckla din jiddisch. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Denna kurs är en del av SV Göteborgs satsning att erbjuda Sveriges nationella minoritetsspråk.

Kursupplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 8 tillfällen. Online-träffarna sker i webbverktyget Zoom. Länk och instruktioner till Zoom mailas ut i samband med kursstart. Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator eller surfplatta (gärna med kamera) och en internetuppkoppling.

Förkunskapskrav
Inga. Denna kurs riktar sig framförallt till dig som är helt nybörjare. Är du osäker, ring kontoret!

Kurslitteratur
Ledaren använder eget material, du behöver inte köpa någon kursbok.

Material ingår vanligtvis inte i kursavgiften.
Det händer att kurser måste ställas in pga för få anmälda deltagare. Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar ej för inköpt bok till inställd kurs.

Kursledare
Mikaela Rohdin. Jag började lära mig jiddisch genom självstudier i tolvårsåldern och har fortsatt att syssla med språket på olika sätt sedan dess. Numera gör jag detta som jiddischlärare, främst inom ramen för modersmålsundervisning, och som amatörskådespelare i Stockholms jiddische teateramatorn. I undervisningen använder jag gärna autentiska texter (t ex sångtexter) som utgångspunkt för att behandla både språkliga och kulturella aspekter av jiddisch.

Kurslokalen
Distans - kurs är online i webverktyget Zoom.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post. Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.