Hantverk & konst

Ett kreativt möte mellan barnet och den vuxne. I våra keramikkurser får du lära dig kavling, dekorering, glasering och prova på drejning. Under ledning av en yrkesverksam keramiker får du förverkliga dina idéer och låta dig inspireras till nya.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga
KURSMATERIAL: Lera kostar 50 kr / kg, vilket täcker kostnaden för lera, glasyr och bränning. Faktureras efter avslutad kurs.

KURSLEDARE: Viktor Svirins

OBS! Deltagaravgiften gäller per person (inte per familj). Varje familjemedlem anmäls separat. Minderåriga måste anmälas per telefon.