Körsång Viskören

Körsång Viskören

Musik, teater

En kör med repertoaren hämtad ur den svenska vis- och folkmusiktraditionen. Bellman, Taube, Adolphson och Vreeswijk, men även gamla svängiga folklåtar. Varje termin avslutas med en enkel konsert på Kustens Hus.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Sångvana och gärna lite körvana

KURSTILLFÄLLEN: Under våren går kursen följande datum.
DATUM: 29/1, 5/2, 19/2, 26/2, 5/3, 19/3, 26/3, 9/4, 23/4 och 7/5

KÖRLEDARE: Amanda Elvin. Ung, erfaren och entusiasmerande körledare.

LOKAL: Kustens Hus, Taubegatan 9 (hpl Chapmans Torg)
I samarbete med Visans Vänner.