Körsång Viskören

Körsång Viskören

Musik, teater

En kör med repertoaren hämtad ur den svenska vis- och folkmusiktraditionen. Bellman, Taube, Adolphson och Vreeswijk, men även gamla svängiga folklåtar.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Sångvana och gärna lite körvana

KURSTILLFÄLLEN: Under hösten är kursen halverad till 5 träffar. Den kommer att starta i slutet av augusti och sluta tidigt i oktober (för att återupptas som en hel kurs vt19)

KÖRLEDARE: Amanda Elvin. Ung, erfaren och entusiasmerande körledare.

LOKAL: Kustens Hus, Taubegatan 9 (hpl Chapmans Torg)
I samarbete med Visans Vänner.