Kvinnorna byggde välfärden
Journalisten Britt-Marie Mattsson har skrivit en populärhistorisk bok om den unga generationen kvinnor som gick ut i yrkeslivet och bröt med det gamla hemmafruidealet. Med avstamp i tankarna om kvinnors roller i Per Albin Hanssons folkhem, skildrar Britt-Marie den revolutionerande utvecklingen under 1960- och 70-talens välfärdsår. Förutom personliga erfarenheter från uppväxten och yrkeslivet låter hon en lång rad kvinnor, forskare, experter och politiker komplettera bilden av denna omvälvande tid i den svenska samhällsutvecklingen.

Förläsare: Britt-Marie Mattsson, journalist

Betalning sker via faktura

Onsdag 13 oktober kl 15.30 - ca 17.00

Föreläsningen genomförs med stöd från
Västra Götalandsregionen