Språk

Vi läser latinska originaltexter, både prosa och poesi, inte bara från romartiden utan även från medeltid, renässans och nyare tiden. Texterna speglar sin tids historiska, religiösa, vetenskapliga och kulturella värderingar och förändringar. Kunskaperna i romersk historia, samhällskunskap och kultur fördjupas i samband med tolkningen av texterna. Det internationella ordförrådet, som bygger på latinska och grekiska lånord, är ständigt i fokus.

KURSLITTERATUR
Kompendium sammanställt av Lars Rodosi.

KURSLEDARE
Lars Rodosi. Lars har varit gymnasielärare i latin och italienska och har jobbat för Studieförbundet Vuxenskolan i många år.

KURSLOKALEN
Lokalen ligger i Vasastan. Spårvagnshållplats Vasa Viktoriagatan.
En trappa upp utan hiss. Ej handikappanpassad.

BRA ATT VETA
Vi skickar en kallelse ca 2-4 veckor före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen på mejl, annars kommer den med vanlig post.