Språk

Vi läser latinska originaltexter, både prosa och poesi, inte bara från romartiden utan även från medeltid, renässans och nyare tiden. Texterna speglar sin tids historiska, religiösa, vetenskapliga och kulturella värderingar och förändringar. Kunskaperna i romersk historia, samhällskunskap och kultur fördjupas i samband med tolkningen av texterna. Det internationella ordförrådet, som bygger på latinska och grekiska lånord, är ständigt i fokus. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 12 tillfällen.

Förkunskapskrav
Du har läst motsvarande 6 terminer. Är du osäker kontakta kontoret 031-7071800.

Kurslitteratur
Ledaren tillhandahåller studiematerial.

Kursledare
Clas Håkan Thomasson. Clas Håkan har 40 års erfarenhet av undervisning i latin på gymnasiet och i italienska på gymnasie- och universitetsnivå. Han är delvis uppvuxen i Italien, på Svenska institutet för klassiska studier i Rom.

Kurslokalen
Lokalen ligger i Vasastan. Spårvagnshållplats Vasa Viktoriagatan.
En trappa upp utan hiss. Ej handikappanpassad.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.