Språk

De flesta västeuropeiska språken har sitt ursprung i latin. Eftersom det fram till 1800-talet hade en central roll inom vetenskap och västeuropeiskt tänkande är det ännu idag ett i allra högsta grad levande språk genom vår syn på vetenskap, bildning och estetik. Kunskaper i latin ger därför tillgång till en fördjupad förståelse för vår historia så väl som för moderna språk, vår kulturella begreppsapparat och vetenskaplig terminologi. Med detta som utgångspunkt går kursen igenom grunderna i den latinska språkläran, ordkunskap och grammatik. Under kursen får vi läsa latinska originaltexter från både romartid, medeltid, renässans och nutid. Texter som speglar var tids historiska, religiösa, vetenskapliga och kulturella tankevärld. På så vis ger kursen, via texttolkning, även inblick i romersk historia, samhällskunskap och kultur. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, totalt 5 tillfällen.

Förkunskapskrav
Du har läst motsvarande ca 3 terminer. Om du är osäker, kontakta kontoret 031-7071800.

Kurslitteratur
Ledaren tar med material till första träffen därefter beslutas om bok önskas inköpas eller ej.

Material ingår inte i kursavgiften.

Kursledare
Andreas P. Keränen. Andreas är för närvarande doktorand i latin vid Göteborgs universitet med inriktning mot latinets fonologi, prosodi och versmetrik. Språkhistoria och antik litteratur är ett stort intresse och förutom latin är han också utbildad i andra indo-europeiska fornspråk såsom antik grekiska, sanskrit och fornnordiska. Andreas har undervisat i latin i perioder under de senaste åren både på gymnasiet och vid universitetet.

Kurslokal
Karl Gustavsgatan 15. Hållplats Vasa Viktoriagatan.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post. Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.