Historia & Konsthistoria

Med fokus på 17- och 1800-talen skall vi se närmare på de stora hållpunkterna i livet och dess olika skeenden, som födelse, dop, konfirmation, vigsel, död och begravning. Seder och bruk, tro och folktro, kultur och religion vävdes samman till en enhet och följde människorna genom livet från vaggan till graven. Vi kommer att spegla både allmogen som stadsbefolkningen samt belysa skillnader och likheter. Kursen vänder sig både till släktforskaren som den allmänt kulturhistoriskt intresserade.

Förkunskaper
Grundkurs i släktforskning och visst släktforskande på egen hand.

Kursmaterial
Kursledaren tillhandahåller studiematerial

Kursledare
Carl T. Ek, erfaren släktforskare.

Kurslokal
Karl Gustavsgatan 15

Bra att veta
Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.