Hantverk & konst

Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. För att knyta makraméknutar använder du fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta med såväl tunt som grovt garn. Lär dig några olika knutar för att sedan gå vidare och göra tex armband och blomsterampel.

FÖRKUNSKAPER: Inga
MATERIAL: Materialinformation kommer med kallelse.

KURSTID: Söndag 10:00-15:00 (30 min lunchpaus)
KURSLEDARE: Anna Sandin, hantverkspedagog

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca fyra veckor före kursstart.