Hantverk & konst

En något kortare kurs i möbelsnickeri / träslöjd för dig som är nybörjare eller fortsättare. Du jobbar med ett eget projekt som du planerar tillsammans med slöjdledaren. Tänk på att kursen bara är på fem tillfällen och det kan bli svårt att hinna med ett större projekt. Viktigt att ha virke med sig direkt så att man kommer igång. Du pratar ihop dig med ledaren om detta redan innan kursen startar.

Måndag 13 juni 18.00-21.00
Onsdag15 juni 18.00-21.00
Måndag 20 juni 18.00-21.00
Onsdag 22 juni 18.00-21.00
Måndag 27 juni 18.00-21.00

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSMATERIAL: Du köper själv slöjdvirke, men får vägledning av slöjdledaren om ändamålsenligt material och hur du får tag på det. Om du vet vad du vill göra kan rådgivning ske per telefon innan kursen startar.

KURSLEDARE: Harri Turunen, slöjdlärare

LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan, entré högra gaveln i källaren.

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.