Hantverk & konst

En något kortare kurs på sex måndagar. Snickra dina egna möbler eller slöjda andra föremål i trä. Under handledning av vår ledare får du tillgång till verktyg och maskiner. Skissa och välj virke till ditt objekt. Lär dig tekniker för sammanfogning och ytbehandling.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Du kan vara nybörjare eller ha tidigare erfarenhet.

KURSMATERIAL: Du köper själv slöjdvirke, men får vägledning av slöjdledaren om ändamålsenligt material och hur du får tag på det. Om du vet vad du vill göra kan rådgivning ske per telefon innan kursen startar.

KURSLEDARE: Harri Turunen, slöjdlärare

LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan, entré högra gaveln i källaren.

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.