Musik, teater

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

Är du nyfiken på hur musik ”fungerar”? Kanske har du eller ska precis börja spela ett musikinstrument och vill komplettera detta med grundläggande teoretiska kunskaper som kan hjälpa dig i ditt spelande? Då är detta kursen för dig!

Ex. på moment:
- Känslan i melodin - Dur och moll
- Tonernas avstånd - Intervall
- Hur vet man vilka toner som finns i ett visst ackord?
- Ackord som passar ihop - Kvintcirkeln
- Skalor

Målet med kursen är att du som deltar får en förståelse för musikens grundläggande uppbyggnad. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Kursupplägg
Kursen omfattar totalt 6 studietimmar à 45 min, varav 2 synkrona träffar om 2 studietimmar, samt självstudier motsvarande 4 studietimmar. I kursen varvas videoföreläsningar med självstudier (inkluderat att deltagarna arbetar med uppgifter) och träffar online i realtid, där vi kan diskutera problem och frågor som dyker upp under kursen.

Online-träffarna sker i webverktyget Zoom. Föreläsningar och annat material samt möjlighet att hålla kontakt med de andra kursdeltagarna sker på Learnify. Länkar till Zoom och Learnify mailas ut i samband med kursstart.

Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator, gärna med kamera, och en internetuppkoppling.

Förkunskapskrav
Inga.

Kurslitteratur
Består bland annat av inspelade föreläsningar som tillhandahålls digitalt av ledaren.

Kursledare
Louise Nevander. Louise har spelat klassiskt piano i över 20 år. Utöver den musikteori som hon lärt sig under många år av pianospel och -lektioner, har hon även följt kurser i musikteori. Louise ger även lektioner i pianospel. Utöver sina kunskaper i musikteori och piano har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog.

Kurslokal
Distans - kurs är online i webverktygen Zoom och Learnify.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.