Hantverk & konst

Näver är det yttersta skiktet av björkens bark och har i årtusenden använts till byggnader och bruksföremål och näverslöjd är en av hemslöjdens klassiska tekniker
Tampade näverburkar är förvaringskärl av dubbelt näver, med en finurlig låsfog och med lock och botten av trä, allt sammansatt utan användning av lim.

Kursinnehåll
Historik, materialkunskap, låsfogar (tampning), dekorer med punsar och falsben, lock och botten, täljning av knoppar, genomgång av blandning och målning med linolja och pigment.
Du hinner göra en burk på kursen. Material köps av ledaren, kostnad 250:-.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurstid
Lördag och söndag 09.30-16.00 (30 min lunchpaus)

Kurslokal
Redbergsskolan, Örngatan 6. Slöjdsalen ingång källaren höger gavel.

Kursledare
Ramon Persson, slöjdare/snickare/kursledare med starkt intresse för traditionella tekniker och handverktyg. www.ramonpersson.se

Bra att veta
Kallelse skickas ca fyra veckor före kursstart.