Musik, teater

Piano, individuella lektioner

Vill du kunna kompa dina favoritlåtar? Improvisera över en ackordföljd eller ett tema? Spela efter noter?

NIVÅ: Du kan vara nybörjare eller ha spelat tidigare. Tanken är att du i samråd med läraren bestämmer du innehåll och målsättning med ditt pianospel.
LEDARE: Carl Kjellgren

KURSUPPLÄGG: Kursavgiften 2270 kr är baserad på 9x30 minuter, men du kan också ha ett kortare upplägg. Minimikostnad är 1512 kr vilket motsvarar 6x30 minuter resp. 4x45 minuter. Schema gör du upp i samråd med kursledaren som undervisar mellan 12-17 torsdagar och 12-18 fredagar på Karl Gustavsgatan 15 alternativt eftermiddagstid måndagar på Redbergsskolan, Örngatan 6.
Ring gärna direkt till SV 031-707 18 02 eller mejla ditt intresse till bw@sv.se så ordnar vi kontakt med läraren.