Hantverk & konst

Prova på silversmide under en endags workshop. Du får göra ett enklare föremål t ex en ring eller en länk och prova på olika arbetsmoment. Du får en rundvandring i verkstaden och får en presentation av de vanligaste verktygen och redskapen.
FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga
KURSMATERIAL: Du får gärna ta med eget silvermaterial men du kan naturligtvis även köpa silver direkt på kursen. Då betalar du i efterskott på faktura för det material du använt.

KURSLEDARE: Jenny Linde, silversmed
LOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6