Humaniora

Grundkurs i retorik. Under fem tisdagar kommer vi gå igenom hur du blir en bättre och trovärdigare talare. Vi kommer bland annat gå igenom hur du använder rösten, kroppsspråket, manuset och andra retoriska verktyg samt hur du skriver en pitch.
Du får många tillfällen att öva på färdigheterna du lär dig på kursen
både i grupp och enskilt.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSLEDARE: Jenny Jernberg Ralphson

KURSLOKAL: Redbergsskolan, Örngatan 6

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.