Humaniora


Under denna digitala retorikkurs kommer vi gå igenom vad du ska tänka på när du presenterar eller har möten i det digitala rummet. Du kommer få verktyg för att göra ett proffsigt intryck och kommer även få redskap i hur du lägger upp en presentation eller tal. Vi kommer även prata om hur du hanterar nervositet. Du kommer få öva praktiskt på att presentera för det andra deltagarna.

Vi går igenom:
- Praktiska verktyg för videomötet.
- Hur du lägger upp en presentation.
- Standarddispositionen för ett tal.
- Hur du fångar dina åhörare.
- Powerpoint.
- Hantering av nervositet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Jenny Jernberg Ralphson

Upplägg för onlinekurs
Online-träffarna sker i webbverktyget Zoom. Länkar till Zoom mailas ut i samband med kursstart.
Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator, gärna med kamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Bra att veta
Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.