Historia & Konsthistoria

Döden har i alla tider både skrämt och fascinerat människan, och dess symboler har funnits med under hela mänsklighetens historia. Vi kommer att bortse från den biologiska synen på döden och närma oss den med religionernas och kulturens hjälp. Om olika begravningsseder, hur man uppfattar själva döendet, föreställningar om livet efter döden och synen på de döda i olika kulturer, religioner, tider och samhällen.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSLEDARE: Carl T. Ek, historiker.