Historia & Konsthistoria

I bouppteckningar, avtal, jordeböcker och i många andra sammanhang träffar släktforskare på dem; mynt, mått, vikter och andra enheter från historisk tid. Att studera detta är ett både roligt som spännande ämne, och därtill nödvändigt för en släktforskare. Fokus kommer att ligga på från 1600-talets början till 1900-talets början.
Den fjärde av fyra temakvällar i serien - Släktforskning fördjupning

FÖRKUNSKAPSKRAV: Grundläggande kännedom om släktforskning.

KURSLEDARE: Carl T. Ek, erfaren släktforskare.