Historia & Konsthistoria

I kyrkoarkiven finns det en mängd udda handlingar, som kommunionslängder, bänklängder, skriftermål och protokoll, som man kanske först efter att ha släktforskat ett tag vänder sig till för att söka vidare information. Dessa handlingar kan många gånger innehålla värdefulla uppgifter som kan öka vår kunskap om våra förfäder och hur de levde. Vi kommer att se närmare på vilka som finns, hur man söker i och förstår dem och vad man kan finna för information i dem.
Den andra av fyra fristående temakvällar i serien Släktforskning fördjupning.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Grundläggande kännedom om släktforskning.
KURSLEDARE: Carl T. Ek, erfaren släktforskare.