Humaniora

Vi vandrar med Carl T. Ek i 1600-talets Göteborg. Vilka minnen från 1600-talet finns kvar idag? Byggnader som Residenset och Kronhuset är välkända, men det finns mindre kända hus som gömmer sig under nya fasader. Och var låg egentligen Göteborgs första rådhus, kyrka och begravningsplats?

Samling vid Alströmerstatyn, Lilla Torget (Fiskekrogen). Hållplats Domkyrkan eller Stenpiren.
Kallelse skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.