Humaniora

Under promenaden i Änggården bekantar vi oss närmare med de tankar och idéer, som under det sena 1800-talet gjorde att begreppet Trädgårdsstaden blev ett alternativ till de ofta ohygieniska bostäder som byggdes för en snabbt växande befolkning. Trädgårdsstadens idéer kom att förverkligas i flera av Europas stora industristäder, så även i Göteborg och inte minst i Änggården. Guide: Palle Larsson.

Samling: Storängsgatan 1, vid affären. (Närmaste hållplats: Botaniska Trädgården).
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.