Humaniora

Majorna berättar!
En vandring med Lars Persson och Cecilia Malmros som berättar om Hulda Sköldberg, Majornas Småbarnsskola, Bataljonsparken, och mycket annat. Efter Mariebergskyrkogården går vi via Majornas Elverk till Chapmans Torg där vi berättar om Harry Martinson på rymmen i Göteborg.

Samling: Karl Johans kyrka, Kyrkoplan, hållplats Chapmans Torg
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.