Humaniora

Bangatan berättar!
En vandring med Lars Persson och Cecilia Malmros där vi följer gatan i hela dess längd - 1030 meter - och berättar om dåtid och nutid - men även den framtid vi känner till. Om Ingelas reparbana, den italienska kolonin på Åsgatan. Majornas Manhattan, krogen Stora helvetet - och mycket mera!

Samling: Gathenhielmska huset, Stigbergstorget (Avslutning Hålekärrsgatan, entré mot Slottsskogen)
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.