Humaniora

Göteborgs politiska historia del 1
En vandring med Carl T. Ek i spåren efter den socialistiska arbetarrörelsens äldre historia i Göteborg från 1880-talet till det tidiga 1900-talet, genom Haga och Pustervik. Vi kommer att besöka platser av betydelse för Sveriges första arbetarparti, äldre än det senare socialdemokratiska partiet, lokalerna där August Palm höll sina tidiga möten i Göteborg och får höra historien om vad som egentligen hände, huset i vars källare LO: s förste ordförande hade sitt första kansli, platsen där de tidiga ungsocialisterna samlades och mycket mer.

Samling Järntorget - "Årstiderna", skulpturen

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.