Humaniora

Tom Schulewitz tar oss vidare på en judisk kulturhistorisk vandring genom Haga, Järntorgsområdet och uppför Linnégatan. Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal kom många judar, på flykt från förföljelser i Östeuropa, att bosätta sig här och sätta sin prägel på området. Här fanns synagoga, butiker, pantlånekontor, kläduthyrare och en kravattfabrik.

Samling: Pehr Erikssons Plats, Haga Nygata 17

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.