Humaniora

Vid Svingeln ligger Gamla judiska begravningsplatsen, vilken invigdes år 1793, och den finns på platsen för en ännu äldre krigskyrkogård. Under vandringen så kommer vi att få höra historien om det idag unika begravningskapellet i morisk stil som från början inte alls var unikt, samt många namnkunniga göteborgare av judisk börd som vilar här. Om konstsamlare, mecenater, tidningsgrundare, grosshandlare, kungliga fotografer och bankirer till Göteborgs förste kommunistledare.

Carl T. Ek leder vandringen.

Samling vid begravningsplatsens grindar, mot Svingeln.

Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.