Humaniora

Per Hallén tar oss med på en historisk vandring genom Kålltorp, Kärralund och Torp. Vi börjar vandringen mitt i Kålltorps gamla by och går sedan vidare mot Kärralund och Torp. På vägen ser vi på lämningar efter äldre tiders bebyggelse i området. Äldre gårdar, lämningar efter kvarnar, och en gravhög från järnåldern.

Samling: Virginsgatan 13 (vid Kålltorps Fritidsgård)

Kallelse skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.