Humaniora

Lars Wiking tar oss med på en vandring längs vallgraven och berättar om hur staden Göteborg kom till, dess befästningar och de rester som vi ännu kan se. Kanske finns det mer kvar av 1600- och 1700-talens Göteborg än man kan tro?

Samling 18.00 framför korsningen Södra Vägen / Vasagatan, nära Heden. (Avslutning Esperantoplatsen).

Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.