Humaniora

Lars Persson och Cecilia Malmros berättar om utställningen Bo Bättre 1945. Hästens natt på Guldheden och Olssons trädgård. Vi vandrar även genom Landala Egnahem upp till Orlandos futuristiska affärslänga på Doktor Bex gata, samt avslutar vid Doktor Fries torg.

Samling vid Tempo, Guldhedstorget.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.

Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.