Humaniora

Vandra med Lars Persson i emigranternas spår. Vi får en bakgrund till utvandringen. En skildring av utvandrarstråket Sillgatan och de sista dagarna i Sverige, men också något om dem som inte kom i väg samt något om hur man så småningom började motarbeta utvandringen.

Samling: Gustaf Adolfs Torg (Gustaf Adolfs staty)
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.