Humaniora

Vi vandrar med Carl T. Ek och får höra om de två källorna i Göteborg som gav vatten under 300 år till stadens innevånare (Kallebäck och Överås), de offentliga brunnarna, historik om vattenförsäljningen före brunnarna, den numera rivna dricksvattencisternen, brunnshuset vid Domkyrkoplan, de två surkällorna och mycket annat.

Samling Rådhusets trappa, Gustav Adolfs Torg
Kallelse skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.