Humaniora

Längs Avenyn
En vandring med Lars Persson och Cecilia Malmros längs Kungsportsavenyn eller kort och gott Avenyn. Från Stora Teatern upp till Götaplatsen följer vi denna paradgata, vars historia rymmer alltifrån stadens mulbete, landerier och tobaksplantager via bostäder i fransk och engelsk stil till 1970-talets allaktivitetshus, restauranger, nattklubbar och butiker.

Samling: Framför Stora Teatern (Storan).

Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.