Stadsvandring / Majorna med Mariebergskyrkogården med Lars Persson 30 maj

Stadsvandring / Majorna med Mariebergskyrkogården med Lars Persson 30 maj

Humaniora

På vår väg från Carl Johans Kyrka till Mariebergs kyrkogård bekantar vi oss bl a med den legendariska "fiskmadamen" Hulda Sköldberg och redarfamiljen Olsson. Från kyrkogården går vi sedan till Taubehuset där vi avslutar vandringen."

Samling: Vid Carl Johans Kyrka, Karl Johansgatan

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.