Humaniora

Vandra med Carl T. Ek på gravplatsen som egentligen är två skilda kyrkogårdar: Svenska Kyrkogården och Fattighuskyrkogården, båda antagna under 1700-talet. Många betydande göteborgare har fått sin sista vila här. William Chalmers, Pehr Dubb, O.P. Andersson, J.A. Pripp och J.A. Wadman, för att nämna några.

Samling: Vid Mariagården, Stampens Kyrkogård. Närmaste spårvagnshållplatsen Norra Ullevi, Stampgatan kl 15.00 OBS! Tiden!

BRA ATT VETA: Kallelse skickas ut före stadsvandringen.
OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.