Humaniora

På Rikemanskullen trängs de rika göteborgarna. Gravvårdar och mausoleer överträffar varandra. Följ med Ingela Eek på ett kulturhistoriskt strövtåg bland skeppsredare och grosshandlare, arkitekter och författare samt en och annan konstnär.

Samling vid huvudentrén Östra kyrkogården, Redbergsplatsen kl 18.00.
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.