Humaniora

På Rikemanskullen trängs de rika göteborgarna. Gravvårdar och mausoleer överträffar varandra. Följ med Ingela Eek på ett kulturhistoriskt strövtåg bland skeppsredare och grosshandlare, arkitekter och författare samt en och annan konstnär.

Samling: vid huvudentrén Östra kyrkogården, Redbergsplatsen kl 18.00.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.