Humaniora

År 1888 invigdes Västra kyrkogårdens föregångare Sanda Kyrkogård, som sedan dess har vuxit stadigt. Idag vilar närmare 30.000 människor på kyrkogården. Kyrkogårdens tre kapell bär på sina egna intressanta historier, vilket man också kan säga om många av de kända och mindre kända göteborgare som fått sin sista vila här.
Carl T. Ek leder vandringen med fokus på kyrkogårdens äldre delar.

Samling vid Västra kyrkogårdens grind, Sannaplan (Stenhuggeriet). Hållpllats: Sannaplan.
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.