Stadsvandring /Albert Lilienbergs Bagaregården med Lars Persson

Stadsvandring /Albert Lilienbergs Bagaregården med Lars Persson

Humaniora

När Albert Lilienberg 1908 kommer med sin stadsplan för landerierna Kristinedal och Bagaregården återinfördes stadplanebegrepp som "siluett", "enhetlighet" och "samordnad arkitektonisk verkan" skriver Hans Bjur i sin bok Lilienbergs stad.
Lilienberg själv skriver att Bagaregården skall utformas som "en lätt fattbar enhet, en borgartad anläggning."


Samling: Redbergsplatsen, Pressbyrån.
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.