Humaniora

När Albert Lilienberg 1908 kommer med sin stadsplan för landerierna Kristinedal och Bagaregården återinfördes stadplanebegrepp som "siluett", "enhetlighet" och "samordnad arkitektonisk verkan" skriver Hans Bjur i sin bok Lilienbergs stad.
Lilienberg själv skriver att Bagaregården skall utformas som "en lätt fattbar enhet, en borgartad anläggning."

Samling: Redbergsplatsen, Pressbyrån.
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.