Humaniora

Med Kungsladugård kom kanske stadsingenjören Albert Lilienberg längst i sin strävan med "att göra stadsplanerna vackra var ett med att göra dem förnuftiga, d.v.s, taga hänsyn till de bestående förhållandena, terrängen, trafiken, solen och vinden. Det vart år i den svenska stadsanläggningskonsten." Citatet kommer från AL:s artikel Svenska stadsanläggningskonsten under de senaste 50 åren."
Guide för vandringen är Lars Persson.

Samling: Landéns Elektriska. Kungsladugårdsgatan 26. Hpl Godhemsgatan, linje 3 och 11.
Kallelse/Faktura skickas ut före stadsvandringen.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.