Humaniora

Det Göteborg som vi ser idag, hade inte varit samma stad utan den judiska befolkningen. Sedan 1700-talet har gruppen varit en del av stadens utveckling och berättelse. Tillsammans med Tom Schulewitz vandrar vi från Palace-huset till Haga med flera intressanta stopp som Stora Nygatan, Synagogan, Bastionsplatsen och Vasastan.

Samling: Johanna i Brunnsparken

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.