Humaniora

Lorensbergs villastad, belägen bakom Konstmuseet, är en unik miljö i Sverige. Området byggdes för cirka hundra år sedan för en kapitalstark målgrupp, många kända göteborgsfamiljer har haft sin hemvist i stadsdelen. Under en lång period på 1900-talet förknippades de luxuösa bostäderna med den vittförgrenade Broströmskoncernen och det är denna epok som givit upphov till begreppet ”Redarvillorna”.
På en vandring genom området upplever man en blandning av nationalromantik och klassicism, de flesta villorna ritades av arkitekterna Arvid Bjerke och R O Swenson. De var även medskapare till den stora Jubileumsutställningen, som en sagolik sommar 1923 var närmaste granne till Lorensbergs villastad. Svindlande 4,2 miljoner människor besökte utställningen, som gjorde många avtryck i Göteborg.

Samling: Poseidon, Götaplatsen OBS! kl 14.00

Pether Ribbefors har lett stadsvandringar i Göteborg i mer än 20 år. År 2018 utkom han med en bok om det hundraåriga riksintresset Lorensbergs villastad.

OBS-Anmälan gäller för en person. Är ni flera måste varje person anmälas separat med alla personuppgifter.