Sticka flätor med Ivar Asplund

Sticka flätor med Ivar Asplund

Hantverk

KURSINNEHÅLL:
• flätvridningar till höger och vänster
• flätor över bara räta maskor respektive räta och aviga
• olika kombinationer av flätvridningar
• olika höjd mellan vridningarna
• vändbara flätor
• olika övergångar från resår till flätor, med och utan ökningar
• hur olika garnkvaliteter påverkar resultatet
• läsa diagram
• prova att rita och teststicka egna flätmönster

FÖRKUNSKAPER: Kunna lägga upp samt sticka räta och aviga maskor.
MATERIALINFORMATION: Kommer med kallelsen.

LEDARE: Kursledare är Ivar Asplund, som har skrivit boken Sticka flätor. Han håller kurser i stickning i olika sammanhang, bland annat på HV Skola i Stockholm, och bloggar mycket oregelbundet på asplundknits.blogspot.com.

BRA ATT VETA: Kallelse/Faktura skickas ca två-fyra veckor före kursstart.