Mat & dryck

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

Vi fortsätter att fördjupa oss i matsvamp, giftsvampar och vanliga förväxlingssvampar till matsvamp. Vi tittar även på hur man bäst tar till vara på svampen samt hur man bäst kan tillaga olika sorters svampar. Kursen vänder sig till den som har gått "Svampkurs del 1" eller har motsvarande kunskaper.

Ex på moment:
- Mera matsvamp!
- Förväxlingssvampar till matsvamp
- Våra farligaste giftsvampar
- Gruppindelning av matsvampar
- Fler svamptermer
- Hur tillvaratar vi svamp?

Mål är att du som deltagare blir en säkrare matsvampplockare och att du får utökade kunskaper om svamp. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Kursupplägg
Kursen omfattar totalt 9 studietimmar à 45 min, varav 2 synkrona träffar om 3 studietimmar, samt självstudier motsvarande 6 studietimmar. I kursen varvas videoföreläsningar (ex. genomgång av olika matsvampar, delvis i skogsmiljö) med självstudier (inkluderat att deltagarna går ut i naturen och tittar på svamp) och träffar online i realtid, där vi t.ex. kan diskutera och artbestämma svampar som deltagarna hittat samt andra frågor som kommer upp under kursen.

Online-träffarna sker i webverktyget Zoom. Föreläsningar och annat material samt möjlighet att hålla kontakt med de andra kursdeltagarna sker på Learnify. Länkar till Zoom och Learnify mailas ut i samband med kursstart.

Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator, gärna med kamera, och en internetuppkoppling.

Förkunskapskrav
Du har genomfört "Svampkurs del 1".

Kurslitteratur
Består bland annat av inspelade föreläsningar som tillhandahålls digitalt av ledaren.

Kursledare
Louise Nevander. Louise är utbildad svampkonsulent och håller i svampkurser och svampexkursioner. Louise är medlem i Svampkonsulenternas Riksförbund. Utöver sin svampkunskap har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog.

Kurslokal
Distans - kurs är online i webverktygen Zoom och Learnify.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.