Hantverk & konst

En kurs som ger dig grundläggande kunskap om den grafiska tekniken - högtryck. Teori varvas med praktiska tillämpningar.

NIVÅ: Grundkurs
FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga

KURSTID: Lör/sön 10:00-15:45 (30 min lunchpaus)
KURSMATERIAL: Information kommer med kallelsen till kursen.

KURSLEDARE: Nils-Erik Mattsson, konstnär och erfaren kursledare hos SV Göteborg sedan ett flertal år.
BRA ATT VETA: Kallelse skickas ca två-fyra veckor före kursstart.