Media & kommunikation

OBS! Denna kurs är digital. Se mer information under kursupplägg.

Kursen vänder sig till dig som vill har gått Nybörjarkurs, systemkamera del 1 eller har motsvarande kunskaper, och som vill fortsätta att fördjupa dig i hur du använder det manuella läget ”M”. Vi går igenom vilka inställningar som betyder vad och hur du kan använda din systemkamera för att ta fantastiska bilder! Vi varvar de mer tekniska aspekterna (hur man ställer in kameran) med övningar på ta bilder!

Ex på moment:
- ISO - vad betyder det? Inställning av ISO
- Att ta bilder i raw-format
- Att ta porträtt
- Att ta landskapsbilder
- Kort om bildbehandling

Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

Kursupplägg
Kursen omfattar totalt 9 studietimmar à 45 min, varav 2 synkrona träffar om 3 studietimmar, samt självstudier motsvarande 6 studietimmar. I kursen varvas videoföreläsningar om grundläggande kamerahantering med självstudier (inkluderat att deltagarna går ut och tar bilder baserat på uppgifter/ett visst tema som delas i kursen) och träffar online i realtid, där vi t.ex. kan diskutera övningen tillsammans, visa exempel på bilder som relaterar till det vi övat på, prata om svårigheter som deltagarna stött på och hur de kan lösas, tekniska problem, osv

Online-träffarna sker i webverktyget Zoom. Föreläsningar och annat material samt möjlighet att hålla kontakt med de andra kursdeltagarna sker på Learnify. Länkar till Zoom och Learnify mailas ut i samband med kursstart.

Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator, gärna med kamera, och en internetuppkoppling.

Förkunskapskrav
Du har genomfört "Systemkamera nybörjare del 1".

Kurslitteratur
Består bland annat av inspelade föreläsningar som tillhandahålls digitalt av ledaren.

Kursledare
Louise Nevander. Louise har ställt ut sina fotografiska bilder på b l a Galleri Detroit i Stockholm och på Rockstar Mansion i Hollywood. Utöver sina kunskaper i fotografi har Louise en mångårig bakgrund som ledare och pedagog.

Kurslokalen
Distans - kurs är online i webverktygen Zoom och Learnify.

Bra att veta
Du får en bekräftelse när du genomfört din webbanmälan. Sedan skickar vi en kallelse ca 14 dagar före kursstart. Du får även ett informationsblad i ett separat mail till den e-postadress som du angett. Om du inte har e-postadress så skickas kallelsen med informationsblad med vanlig post.
Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer om vi behöver nå dig med kort varsel.